Tiedustelut:
Säkylän kunta
Sähköposti:
sini.rekola@sakyla.fi
Osoite:
Korventie 89, 27800 Säkylä
Nettisivu:
http://www.sakyla.fi/fi/vapaa-aika/kulttuuri/museot-ja-muut-kulttuurikohteet

Korvenkylän alinen mylly

 Säkylän myllyt ja myllynkivet

Kuluneina vuosisatoina on Säkylä tullut tunnetuksi valmistetuista myllynkivistä, joita on toimitettu eri puolille Suomea aina Ruotsiin saakka. Paitsi myllynkivistään on Säkylä tullut tunnetuksi myös myllyistään. Säkyläläisten myllyt tunnettiin kautta maakunnan, jopa naapurimaakunnissakin. Tätä todistaa seuraava sananparsi, jota käytettiin, kun nähtiin pienikin vesipuro: ”Jos säkyläläinen näkis, niin myllyn tekis”. Säkylän vesimyllyt olivat joko jonkun yksinäisen talon tai useampien yhdessä rakentamia.

Korvenkylän alinen ja ylinen mylly

Myllyn rakentamiselle edullisia koskia on Pyhäjoessa ollut paljon, onhan joessa ollut eri aikoina toistakymmentä vesimyllyä. Korvenkylässä on ollut aikoinaan kaksi myllyä. Joen yläjuoksulla sijaitsevaa myllyä kutsuttiin yliseksi myllyksi, ja sen osakkaina olivat Rantaseppä ja Reko. Toinen mylly sijaitsi Pyhäjoen alajuoksulla , ja se oli siis sijaintinsa mukaan alinen mylly.

Lue lisää myllyn historiasta.