Harjureitti

Harjureitti sijaitsee Säkylänharjun-Virttaankankaan alueella. Harjureitillä on retkeilijän valittavana useita reittivaihtoehtoja sekä erinomaiset taukorakenteet. Reitistön varrella on myös harjuluonnosta, pohjavedestä ja alueen geologiasta kertovia opastauluja.

Reittiesitteet

Harjureitti koostuu useasta eri reitistä, joista kolmesta on laadittu reittiesitteet Outdoors Satakunta -sivustolle.

Sivuharjun ja lähdeluonnon reitti, 4 km
Isosuon pitkospuut, 7 km
Pääharjun kierros, 8 km

Talvella Harjureitillä kulkee hiihtoreitistö, josta osa on myös valaistu. Lue lisää Harjureitin sivuilta.

harjureitti.fi