Matkailun infopistekokeilu onnistui hyvin

Pyhäjärviseudun seudullinen matkailun infopiste toteutettiin pilottina kesällä 2018. Infopiste oli virallinen SUOMA ry:n infopiste, jonka toteutuksesta vastasivat Leader Pyhäjärviseutu, Säkylän kunta ja Säkylä- ja Köyliö-seurat. Lauantaiaukiolot toteutettiin yhdistysten toimesta vapaaehtoisvoimin.

Infopisteen sijainniksi valikoitui K-Supermarket Säkylän yhteydessä sijaitseva liiketila, josta Säkylän kunta vuokrasi osan. Tilaan sijoitettiin Säkylä-seuran valokuvanäyttely sekä vanhojen valokuvien digitointipalvelu ja matkailuinfo. Infopiste oli avoinna 4.6.-5.8. ark klo 11-17, la klo 10-14, juhannuksena suljettu. Tiloissa työskenteli kerrallaan 1-2 Säkylä-seuran työntekijää sekä 1 Säkylän kunnan palkkaama matkailuinfon kesätyöntekijä. Matkailuinfoon saivat alueen matkailutoimijat tuoda esitteitään ja muuta materiaalia jaettavaksi. Matkailuinfokokeilun tavoitteena oli selvittää paljonko kysyntää infopisteelle Pyhäjärviseudulla on, millaisia matkailijoita ja mihin aikaan päivästä heitä käy, millaisia asioista matkailijat infosta kysyvät ja kuinka suuri osa matkailijoista on kansainvälisiä.

Infopisteellä vieraili kesän aikana noin 1300 asiakasta. Heistä noin 60% vieraili infopisteellä aamupäivien aikana ja 40% iltapäivien aikana. Ulkomaalaisia kävijöitä oli alle 30.

– Kävijät jakautuivat siis melko tasaisesti aamu- ja iltapäivään, eikä merkittävää eroa ollut. Eroja ei myöskään ollut tasaisesti viikonpäivien osalta vaan kävijämäärät saattoivat vaihdella eri päivinä. Tapahtumien ja tapahtumapäivien, esim. Säkylän torstain kesätorit, yhteydessä oli usein eniten kävijöitä, kertoo matkailun kehittäjä Niina Aitamurto Leader Pyhäjärviseudusta.

– Kansainvälisten asiakkaiden osuus oli pieni. Tämä voi johtua sekä siitä, että infopisteestä ei tiedetty sekä siitä, että alueella ei tyypillisesti vieraile suurta määrää kansainvälisiä matkailijoita. Matkailuinfossa pohdiskeltiin mm. Pyhäjärveen liittyviä kysymyksiä, kyseltiin karttoja alueesta, oltiin kiinnostuneita mökkiläisten vesi- ja jätehuollosta sekä toivottiin laajempia aukioloaikoja kahvila- ja ravintolapalveluille, erityisesti nyt kun kesä oli niin lämmin ja aurinkoinen.

Liiketoimintajohtaja Hanna Nieminen Säkylän kunnalta on myös tyytyväinen kokeiluun. -Kokeilun onnistumista voidaan mitata sekä asiakasmäärillä että saadulla palautteella. Asiakasmäärät olivat kohtuulliset siihen nähden, että matkailun infopiste oli auki ensimmäistä kesää ja alueella ei ole aiemmin ollut virallista seudullista infopistettä. Asiakkailta, työntekijöiltä ja vapaehtoisilta saatu palaute oli hyvää.  Se kannustaa pohtimaan mahdollista jatkoa infopisteelle.

Kokeilua ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman hyvää yhteistyötä, jota tehtiin kunnan, Leaderin ja yhdistysten välillä. -Haluamme kiittää aktiivisia vapaaehtoisia niin Säkylä- kuin Köyliö-seuroista kuin muistakin lauantaiaukiolot mahdollistaneista yhdistyksistä, joita olivat Sydänmaan kyläyhdistys, Eläkeliiton Köyliön osasto, Alasatakunnan oppaat, Säkylän Urheilijat, ja Köyliö-Säkylän eläkkeensaajat.