Sähköposti:
osuuskuntaonnenjuuri@gmail.com
Nettisivu:
http://onnenjuuri.com

Osuuskunta Onnenjuuri

Me Osuuskunta Onnenjuuressa uskomme, että ihminen on osa luontoa ja voi parhaiten ollessaan läheisessä kosketuksessa luontoon. Ja kun luonto voi hyvin, myös ihminen voi hyvin. Green Care eli hyvinvoinnin tuottaminen luonnon avulla – vihreä voima – onkin toimintamme ytimessä. Haluamme edistää hyvinvointia vahvistamalla luontoyhteyttä sekä kehon ja mielen harmoniaa. Koemme, että todellinen onni syntyy yksinkertaisista asioista ja elämyksistä. Tarjoamme luonnollisia voimaantumisen välineitä paitsi luonnon, myös luovuuden, taiteiden, fyysisten aktiviteettien, henkisen pääoman ja yhdessä tekemisen kautta. Kestävän kehityksen periaatteet ovat meille tärkeitä.

Tuotamme monenlaisia ohjelmapalveluja, joiden punaisena lankana on pyrkimys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja eheytymiseen luonnon, luovuuden sekä mielen ja kehon harjoittamisen kautta. Palvelujamme voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaan lähes missä tahansa, mistä löytyy tarvittavat puitteet. Pääasiallinen toiminta-alueemme on Pyhäjärviseutu ja laajemmin Turku–Pori-akseli eli Varsinais-Suomi ja eteläinen Satakunta.

 

Ohjelmapalvelut

Metsämieli-tapahtuma on ohjattu läsnäolon ja pysähtymisen hetki luonnossa. Metsämieli-menetelmä sisältää erilaisia mielentaitoja vahvistavia harjoituksia, jotka perustuvat luonnon tutkittuihin terveysvaikutuksiin. Harjoitukset sopivat kaikille hyvinvoinnistaan kiinnostuneille, esim. työhyvinvointipäivien ohjelmaksi. Tapahtuman kesto voi olla asiakkaan toiveista riippuen 1–4 tuntia, ja siihen voidaan liittää terveysliikuntaa, kuten metsäjoogaa.

Luontoyhteystapahtuma sisältää ekopsykologiaan pohjautuvia luontoyhteysharjoituksia, joiden kautta voidaan voimistaa kokemuksellista luontosuhdetta, harjoittaa tietoisuustaitoja sekä lisätä hyvinvointia ja voimavaroja. Harjoituksia on monenlaisia, ja ne tehdään joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Harjoitusten aiheena on mm. itsetuntemuksen kehittäminen luonnon avulla, luontoyhteyden syventäminen ja vuorovaikutustaitojen parantaminen. Tapahtuman kesto voi olla asiakkaan toiveista riippuen 1–4 tuntia, ja siihen voidaan liittää esim. metsäjoogaa.

Filosofinen kävelyretki luonnossa Filosofia on syntynyt ihmisen kyvystä ihmetellä ja esittää kysymyksiä aistein havaittavan ja jatkuvasti muuttuvan havaintomaailmamme todellisesta luonteesta. Luonto on kaikessa moninaisuudessaan ollut ensisijainen ihmettelyn kohde. Filosofisessa kävelyssä metsä tarjoaa autenttisen alustan irtaantua arkipäivän itsestäänselvyyksistä ja asettua rauhassa filosofiseen suhteeseen maailman kanssa.

Filosofinen kävely muodostuu etapeista, jotka sisältävät yksin, pareittain ja ryhmänä suoritettavia pohdiskeluharjoituksia. Harjoitusten myötä tutustutaan yleisesti filosofisen ajattelun luonteeseen, kartoitetaan kunkin omaa filosofista elämänhistoriaa ja filosofista persoonallisuutta. Filosofisen kävelyn kesto voi olla esim. 1,5 tuntia.

Metsäjooga on metsäympäristöön sovellettu rentouttava joogaharjoitus, joka voi perustua esim. luonnon elementteihin, ja niiden ilmentymiseen kehossa ja mielessä. Metsäjoogaharjoitus notkistaa ja voimistaa kehoa ja tasapainottaa mieltä, ja kun joogaharjoitus tehdään luonnossa, saadaan samalla luonnon tarjoat positiiviset vaikutukset terveyteen. Metsäjoogaharjoitus voidaan tehdä myös kokonaan seisten.

Lisätietoa meidän palveluistamme löydät Onnenjuuren kotisivuilta.