Uusi näyttely Esihistorian opastuskeskuksessa Eurassa

Morsiamia ja mahtiemäntiä – Rautakauden naiskuvia

Sekä tutkimuksessa että populaarikulttuurissa (TV-ohjelmissa, kirjoissa ja elokuvissa) rautakauden naiset esitetään melko kapeissa rooleissa, jotka pakottavat naiset kodin piiriin morsiamiksi tai mahtiemänniksi.

Näissä naiskuvissa naiset elävät usein miesten kautta. He vastaavat talouden hallinnasta miesten ollessa metsästys- tai kaupparetkillä ja saavat hautoihinsa miestensä käyttämiä metsästysvälineitä jäätyään leskiksi. Naiset esitetään vain harvoin itsessään aktiivisina tekijöinä ja toimijoina. Lähes ainoan aktiivisen roolin tarjoaa miesmäinen ”naissoturi”, jota voidaan käyttää tarkoituksella hahmona, jolla pyritään pois perinteiseksi mielletyistä naisten rooleista.

On kuitenkin syytä muistaa, että se, mitä 1900-luvun alkupuolella on ymmärretty ”naisella” ja ”miehellä” ei välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sukupuolten kirjo on rautakaudella mielletty ja minkälaisia odotuksia eri sukupuoliin kohdistettiin eri tilanteissa. Naisten ja miesten lisäksi rautakaudella on todennäköisesti ollut myös muunsukupuolisia henkilöitä, ja kaikkien sukupuolten toimiminen yhteisössä on voinut olla yhtä aktiivista ja monipuolista.

Tässä näyttelyssä nostamme esiin muutamia rautakautisiin naisiin liittyviä mielikuvia. Jokaisen naiskuvan kohdalla kehotetaan kävijöitä pohtimaan esitettyjä kysymyksiä sekä myös kyseenalaistamaan omia ajatuksiaan rautakauden henkilöihin liittyen. Miten todenmukaisia esimerkkien kuvat ovat ja miten voimme päästä kohti monipuolisempaa rautakauden ihmiskuvaa?

Näyttelyn tekstit ja kuvat tutkija Ulla Moilanen

Lue lisää aiheesta

Esihistorian opastuskeskus Nauravan lohikäärmeen kotisivut